Seutusanomat Vakka: Politiikka Suomessa vuonna 2021

yllätyksenä monet maat kokivat vaikeuksia taistellessaan terveyskriisissä ja pitämällä taloutta käynnissä. 

Yksi vaikea vuosi COVID-19: n ensimmäisen tapauksen jälkeen, miten Suomen hallitus aikoo toipua tappioista?

Coronavirus kustannukset

allotting riittävät määrärahat kannen coronavirus kustannuksista on tärkein prioriteetti hallituksen. Se on varannut 1,4 miljardia euroa tämän vuoden budjetista viruksen leviämisen hillitsemiseen tarvittavien kustannusten rahoittamiseen maassa. Kaikki ihmiset ja tarvikkeet, joita ihmiset tarvitsevat COVID-19-testaukseen ja rokotteisiin, ovat valtion vastuulla, mukaan lukien karanteenista ja potilaan hoidosta aiheutuvat kustannukset.

Osana heidän pitkän aikavälin vastaustaan ​​pandemiaan hallitus on myös myöntänyt 30 miljoonaa euroa investointeina tekniikkaan, jota käytetään testauksen tehostamiseen. 200 miljoonaa euroa myönnetään myös terveydenhoitopiireille muiden kuin virustestauksen kustannusten rahoittamiseksi ja vielä 30 miljoonaa euroa terveysturva-asioihin rajanylityspaikoilla.

Työllisyys

Valtio aikoo nostaa työllisyysastetta tänä vuonna jopa 36 000 työpaikalla, erityisesti nuorten keskuudessa. Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin avulla hallitus pyrkii parantamaan kaikkien opiskelijoiden koulutusmahdollisuuksia ja parantamaan 55-vuotiaiden ja sitä vanhempien ihmisten työmarkkinoiden edellytyksiä.

Koulutus

Suomen hallitus aikoo nostaa pakollisen ikärajan 18 vuoteen, jotta nuorille tarjotaan enemmän mahdollisuuksia eri akateemisilla aloilla. Lisäksi valtio haluaa säilyttää vapaan koulunkäynti on toisen asteen kohti opiskelijoiden oikeus ilmaiseen koulutukseen.

Kuntien ja oppilaitosten budjetti on 22 miljoonaa euroa, ja niiden tehtävänä on tarjota ilmaista opetusmateriaalia ja muita oppimisvälineitä kaikille perheille. Tämä varmistaa , että opiskelijoilla on pääsy resursseihin opintojaan varten. Tämän lisäksi valtio vastaa myös koulumatkojen ja aktiviteettien kustannuksista.

Kunnat

Koska koronaviruskriisi on vaikuttanut kielteisesti kuntien taloudelliseen tilanteeseen, valtio aikoo myöntää 1,45 miljardia euroa rahoittamaan piiriensä ihmisten peruspalveluja, jotka keskittyvät terveydenhuoltoon ja koulutukseen. 

Ympäristö

Yksi hallituksen tärkeimmistä painopisteistä on tehdä Suomesta hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Se aikoo tukea yrityksiä ja teollisuutta niiden siirtyessä päästöttömään teknologiaan. 

Edistääkseen tavoitettaan vähentää turpeen käyttöä polttoaineena valtio myöntää varoja turveteollisuuden työntekijöille ja yritysten omistajille, joihin tämä vaikuttaa suoraan. 

Uhkapeliteollisuus

Suomen uhkapelimonopolilla, Veikkauksella, on koronaviruskriisistä johtuen tulojen puute. Koska niiden tulot menevät suoraan hyväntekeväisyysjärjestöille ja valtion taide-, tiede-, kulttuuri- ja urheilualoille, näillä osastoilla on vaikeuksia ylläpitää toimintaansa. Valtio aikoo auttaa näitä sektoreita elpymällä varaamalla 347 miljoonan euron rahaston, joka kerätään useilta eri ministeriöiltä.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Theme: Overlay by Kaira