Ikääntyneiden lääketieteellisten palveluiden yksityistämistä vastaan suunnattu kampanjaosoite, tueksi 5000 allekirjoitusta

Laitilan kansalaiset vastustivat kaupungin ja yksityisen terveyspalvelujen tarjoajan Pihlajalinnan yhteisyritystä. Alle kuukaudessa kampanjaosoite sai peräti 5000 allekirjoitusta ennen sen luovuttamista vastaanottajille, kaupunginvaltuuston puheenjohtajalle Seppho Lehtolalle (SDP) ja pormestarille Johanna Luukkoselle viime viikolla.

Kaupungin sosiaalisen uudistuksen romahtamisen jälkeen Laitilan kaupunki on puhunut asukkailleen keväästä 2017 alkaen kaupungin sosiaalisten ja terveyspalveluiden tilanteesta. Kaupunginvaltuusto harkitsi yksityisen terveysyrityksen Pihlajalinnan hoitamista kaikista vanhusten palveluista. Ehdotetun järjestelyn nojalla kaupungista tulee yhtiön vähemmistöosakas ja yritys tarjoaa kaikki terveyspalvelut asukkaille.

Tämä yhteisyritysehdotus sai ihmiset liikkeelle valmistelemaan puhetta ikääntyneiden lääketieteellisten palveluiden sisällyttämistä koskeviin suunnitelmiin. Osoitteeseen saatiin yli 5000 allekirjoitusta, joista käy ilmi suuri määrä asukkaita, jotka vastustivat terveys- ja sosiaalipalvelujen yksityistämistä.

Vastaanottajat ottivat osoitteen lämpimästi ja puolueettomasti. Kaupunginjohtaja Johanna Luukkonen ja kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Lehtola ilmaisivat vastauksensa tuhansien asianomaisten asukkaiden tukemaan puheeseen.

Pormestari Lukkonen totesi: “En tässä vaiheessa pysty kommentoimaan osoitteen sisältöä, koska en ole vielä lukenut sitä, mutta vietän sen seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen saadaksesi lisätietoja.”

Seppo Lethola vastasi ja sanoi: “Emme usko, että tämä osoite menee vain sinulle tiedoksi. Allekirjoittajien lukumäärä kertoo jo, että tämä on tärkeää Lahden ihmisille. ”

SuPerin ammattiosaston 610 puheenjohtaja Oili Tamminen ja luovutustilaisuudessa läsnä olleet Teija Kivistö korostivat, että osoite ei aseta kyseenalaiseksi paikallisten hoitajien työntekijöiden etuja. Pikemminkin he sanovat, että sen viesti on yksiselitteinen ja suora kohta:

”Vastustamme ikääntyneiden terveys- ja sosiaalipalvelujen yksityistämistä Lahdessa. Kyse ei ole vain Kaukolankodin myynnistä ”, naiset korostivat. Kaukolankodi on hoitokoti, jonka väitetään uudistavan tai tuhoavan paremman lääketieteellisen rakennuksen saamiseksi.

Valmistelut jatkuvat

Laitilan vanhimpien asukkaiden palveluiden järjestäminen on osa kunnan sotilas- ja maakuntauudistuksen valmistelua. Laitilan kaupunginhallitus ehdotti toukokuun kokouksessaan kaupunginvaltuustolle, että Pihlajalinnaan liittymisen valmistelua jatketaan. Kesäkuun kokouksessaan kaupunginvaltuusto keskusteli asiasta, ja valmistelujen jatkaminen sai sen takana mahdollisimman pienen enemmistön.

“Jopa tämä kantojen tasaisuus velvoittaa meidät olemaan erityisen varovaisia ​​ja täsmällisiä valmistelussa”, pormestari Luukkonen toteaa osoittavansa harkitsevansa äänten määrää ja viittaaen siihen, että häntä ei myydä kokonaan ajatuksella yhdistää yksityiseen terveydenhoitoyritykseen. huolimatta vahvasta sponsoroinnista alusta alkaen.

Perusteellisella ehdotuksella yhteisyrityksen perustamiseksi jatketaan Laitilan vanhustenhoitosopimusneuvotteluja Pihlajalinnan kanssa. Ehdotuksessa Laitilan kaupungin omistusosuus olisi vähintään 19 prosenttia osakkeista ja Pihlajalinnan enimmäisosuus 81 prosenttia.

Lisäksi Pihlajalinna tai toinen sovittava osapuoli ostaa Kaukolankodin koko omistuksen. Henkilöstö siirtyy yhteisyritykseen ns. Vanhoina työntekijöinä. Kaukolankodin toiminnot sijaitsevat uudessa yksikössä, jossa on noin 40-45 vuodetta ja yritys tarjoaa tarvittavat hoitopalvelut uudessa hoitokodissa palvelusetelin seurauksena. Ruokapalvelusta neuvotellaan erikseen kaupungin tarpeiden mukaan.

Lisäksi yhteisyritys vuokraa Koivukodon tiloja tarjotakseen asumispalveluita palvelusetelillä. Koivukodon työntekijät liittyvät myös yhteisyritykseen entisissä työoloissa. Myös Laitilan kotihoito siirretään kokonaisuudessaan yritykselle.

Yhteisyrityksen valmistelu- ja sopimusneuvottelujen tarkoituksena on, että vanhusten palvelut alkavat avata tammikuussa 2019.

Kuntia kuullaan

Osoitteiden luovuttamisseremoniassa yhteisyritystä vastustavat esittivät mielipiteensä selvästi ja äänekkäästi. Polyfoninen kritiikki osoitti, kuinka valinnanvapaus ei enää toimi, kun kaupungissa on vain yksi palveluntarjoaja.

Jos kaupungin yhdistyminen Pihlajalinnaan saadaan aikaan, se luo monopolin terveydenhuollon alalla, mikä tarkoittaa hallittuja maksuja ja kalliita palveluita. Kunnan vanhuksille tarjoamaa halvempaa vaihtoehtoa ei enää ole. Vain yksityinen sektori voisi hyväksyä lääketieteelliset palvelut, joiden tiedetään olevan kalliimpia.

Laitilan kaupunginhallitus kokoontuu uudelleen 20. elokuuta tarkastellakseen osoitetta, johon sai yli 5000 allekirjoittajaa terveysuudistuksen keskustelussa. Asukkaille järjestetään sopimusneuvotteluita käsittelevä tiedotustilaisuus keskiviikkona 29. elokuuta neuvoston salissa.

SOTE-uudistus

Terveydenhuollon uudistamissuunnitelmat (SOTE) romahtivat maaliskuussa 2019 pääministeri Juha Sipilan erottua. Presidentti antoi Sipilan hallitukselle tehtäväksi hoitaa asiat, kunnes uusi hallituksen jäsen nimitetään. Tämän seurauksena terveydenhuoltokustannukset olivat huikeat johtuen maan suurimmasta ikääntyneestä väestöstä.

Terveydenhuollon ehdotukset ympäri maata veivät sukelluksen mukaan lukien Laitilan kaupungin kysymys. Päättyneillä kansallisilla terveydenhuollon uudistussuunnitelmilla kuntien oli tarkistettava omaa politiikkaansa, mukaan lukien ehdotukset sisällytettäväksi yksityisiin yrityksiin.

Kaupunginjohtajan vastaus

Laitilan kaupunginhallitus ehdotti maaliskuussa 2019 kaupunginvaltuustolle virallisesti, että yhteisyritysneuvottelut yksityisen terveysyrityksen Pihlajalinnan kanssa keskeytetään. Asiasta keskusteltiin pormestari Johanna Luukosenen ehdotuksesta ylimääräiseksi kokoukseksi SOTE-uudistuksen romahtamisen jälkeen. Tämän seurauksena kuntarahoitusta koskevaan rahoituslakiin liittyvä valmistelu pysähtyi.

Ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen yksityistämistä kohtaan voimakkaasti vastustaneen kaupunginhallitus päätti jatkaa Kaukolankodi-kysymyksen muiden vaihtoehtojen tutkimista. Kuluneen vuoden aikana käytiin kiihkeitä keskusteluja ikääntyneiden palvelujen järjestämisestä kaupungissa ja kaupunginjohtajien ehdotukseen johtaneen kansallisen hallituksen sosiaalisen uudistuksen epäonnistumisesta.

Ennen SOTE-uudistuksen syksyä kaupunginvaltuusto vaatii tarkkaa seurantaa yhteisyrityksen valmisteluille yksityisyhtiön Pihlajalinnan kanssa. Kova oppositio pakotti kaupunginvaltuuston harkitsemaan vaihtoehtojaan uudelleen ja pormestarin ehdotuksen jälkeen oppositio löysi valtavan liittolaisen.

Kaupunginhallituksen päätös

Kaupunginjohtajan ehdotuksen johdosta kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto kokoontuivat keskustelemaan yksityistämisestä. Kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä pormestari Luukkonnenin ehdotuksen ja ilmoitti siksi, että se lopettaa kaikki neuvottelut Pihlajalinnan kanssa vanhusten terveys- ja sosiaalipalvelujen ulkoistamisesta.

Lopettaneensa kaikki neuvottelut yksityisen yrityksen kanssa, pormestari Johanna Luukkonen ehdotti, että kaupunki käynnistäisi tutkimukset, joilla voidaan paremmin puuttua kaupunginlaajuiseen terveydenhuolto-ongelmaan. Tähän sisältyy vanhan hoitokodin Kaukolankodin muutos. Yksi pormestari Luukkosen ehdotuksista sisältää hoitokodin muuttamisen parannetulle vanhusten asuntoyksikölle.

Vanhat tilat voidaan kunnostaa asumisominaisuuksiensa parantamiseksi tai puskutella uusien rakennusten varaan. Mutta ennen kuin uusia ehdotuksia voidaan tehdä ja hyväksyä, pormestarin vaalit tapahtuivat ja koronaviruspandemia levisi aiemmin tänä vuonna ja pysäytti kaikki hallituksen asiat.

Hallintomuutos

Aikaisemmin tänä vuonna Laitilassa tapahtui kuitenkin uusi hallintotapa. Helmikuussa entinen pormestari Johanna Luukkonen valittiin Rauman pormestariksi. Laitilan kaupunginvaltuusto äänesti ja teki yksimielisen päätöksen valita Lauri Kattelus. 31-vuotias lakimies toimi Turun kaupunginvaltuuston puheenjohtajana ennen kuin hänet valittiin Laitilan uudeksi pormestariksi. Hän aloittaa toimikautensa tämän vuoden syyskuussa.

Uusien pormestarien ja koronaviruspandemian ollessa kädessä vanhustenhoitoa koskevaa asiaa ei ole käsitelty tähän päivään mennessä. Laitilalla on tällä hetkellä 11 positiivista koronavirustapausta, joissa ei ole uhreja. Lounaisalueen koronavirustilanne on rauhoittunut ja Laitilan terveyskeskus toimii kaupungin keskeisenä lääketieteellisen tiedon lähteenä. Se hyväksyy vain kiireellisimmät tapaukset eikä hyväksy tällä hetkellä varattuja tapaamisia.

Terveyskeskus valmistautuu etsimään muita tiloja, jotka voivat suojata uusia potilaita tulevien potilaiden määrän kasvaessa. Koronaviruspandemian ja hallintomuutoksen takia kysymys siitä, kuka antaa vanhusten lääketieteellisiä palveluita, asetetaan väliaikaisesti odotustilaan.